MEDICENTER S.A.
Προφίλ Εταιρίας
Συμβεβλημένα Ταμεία
Επιστημονικές Δημοσιεύσεις
Συνεργασίες
Δελτία Τύπου
Πολιτική
Επικοινωνία - Χάρτης
Επικοινωνία - Χάρτης
Υπηρεσίες
Διαπιστευμένο Εργαστήριο Αναλύσεων
Τμήμα Κατ' Οίκον Διαγνωστικών Εξετάσεων
Ασθενοφόρα
Προσδιορισμός Φύλου Εμβρύου
Τμήματα
Ακτινολογίας
Μαστογραφίας
Βιοπαθολογίας
Κυτταρολογίας
Οστικής πυκνότητας
Υπερήχων - Triplex
Καρδιολογίας
Ιατρικής εμβρύου
Έρευνας & αντιμετώπισης του ιού των θηλωμάτων
Πυρηνικής Ιατρικής
Οδοντιατρικής απεικόνισης
Ιατρεία
Καρδιολογικό
Αγγειοχειρουργικό
Νεφρολογικό
Εμβρυομητρικής Ιατρικής
Χειρουργικό
Παθολοανατομικό
Παθολογίας Τραχήλου Μήτρας (Κολποσκοπήσεων Laser)
Αλλεργιολογίκο
Χρήστης:
Κωδικός:

 

 Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής

Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής

Η Πυρηνική Ιατρική αποτελεί ανεξάρτητη Ιατρική ειδικότητα, η οποία χρησιμοποιεί Ραδιοφάρμακα για διαγνωστικούς και θεραπευτικούς σκοπούς.

Η διαγνωστική χρησιμότητα της Πυρηνικής Ιατρικής μέσω του σπινθηρογραφήματος αφορά στην λειτουργική απεικόνιση των οργάνων (π.χ. καρδιά), λαμβάνοντας έτσι πληροφορίες για την λειτουργία και το μεταβολισμό αυτών. Η δυνατότητα αυτή αποτελεί και το μεγάλο πλεονέκτημα της Πυρηνικής Ιατρικής, καθώς δύναται να εντοπίσει την παθολογική λειτουργία ενός οργάνου σε αρχικό στάδιο, δίνοντας έτσι δυνατότητα για έγκαιρους και καλύτερους θεραπευτικούς χειρισμούς.

Το Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής διαθέτει καινούρια γ-camera δύο κεφαλών μεταβλητής γωνίας της εταιρείας ΜiE, με δυνατότητα να ολοκληρώνει στο μισό χρόνο το πρωτόκολλο της εξέτασης.

Η ελαχιστοποίηση της απόστασης από τον εξεταζόμενο (auto bodyconturing) εξασφαλίζει την μέγιστη δυνατή συλλογή δεδομένων από το εξεταζόμενο όργανο, ενώ με τη χρήση τελευταίας έκδοσης εξειδικευμένου λογισμικού (Scintron 7.2, 2017 edition) επιτυγχάνεται περαιτέρω μείωση του χρόνου της εξέτασης καθώς επίσης και ελάττωση της χορηγούμενης δόσης στον εξεταζόμενο. Το αποτέλεσμα είναι βέλτιστη επεξεργασία της εικόνας και μείωση της χορηγούμενης ακτινοβολίας προς όφελος του ασθενούς.  

Το Τμήμα πραγματοποιεί μεγάλο εύρος εξετάσεων εξυπηρετώντας έτσι Ογκολογικά, Καρδιολογικά, Ενδοκρινολογικά, Ορθοπαιδικά, Ουρολογικά, Παθολογικά, Παιδιατρικά, Νευρολογικά και άλλα περιστατικά όπως αναφέρεται παρακάτω:

1. Σπινθηρογράφημα Οστών και Οστών 3 φάσεων

2. Σπινθηρογράφημα Μυοκαρδίου με 99mTc-Tetrofosmin, 99mTc-Sestamibi για ανίχνευση ισχαιμίας-στεφανιαίας νόσου

Δυνατότητα και συγχρονισμένης συλλογής δεδομένων GATED SPECT

3. Σπινθηρογράφημα Μυοκαρδίου με 201Tl (Θάλιο) για ανίχνευση ισχαιμίας-στεφανιαίας νόσου και μελέτη βιωσιμότητας

4. Ραδιοισοτοπική κοιλιογραφία ηρεμίας για μελέτη περιοχικής κινητικότητας και υπολογισμό κλάσματος εξώθησης αριστερής κοιλίας

5. Σπινθηρογράφημα Θυρεοειδούς και δοκιμασία πρόσληψης (uptake) με 99mTc¯, 123Ι.

6. Σπινθηρογράφημα ολόσωμο με 131Ι (μεταθεραπευτικό ή διαγνωστικό).

7. Στατικό σπινθηρογράφημα νεφρών (DMSA)

8. Δυναμικό σπινθηρογράφημα νεφρών (DTPA, MAG-3)

9. Άμεση κυστεογραφία

10. Σπινθηρογράφημα παραθυρεοειδών αδένων με 99mTc-Sestamibi

11. Σπινθηρογράφημα επινεφριδίων με 123Ι-ΜΙΒG

12. Σπινθηρογράφημα ανίχνευσης φλεγμονής με Leucoscan, 67Ga

13. Σπινθηρογράφημα ολόσωμο ανίχνευσης υποδοχέων σωματοστατίνης με 99mTc-Tektrotyde

14. Σπινθηρογράφημα Μεκκελείου απόφυσης

15. Σπινθηρογράφημα Ήπατος-Σπληνός

16. Σπινθηρογράφημα ανίχνευσης αιμορραγίας πεπτικού με 99mTc-επισημασμένα ερυθρά αιμοσφαίρια

17. Σπινθηρογράφημα χοληφόρων με γ-camera

18. Σπινθηρογράφημα γαστρικής κένωσης

19. Σπινθηρογράφημα μυελού των οστών

20. Σπινθηρογράφημα μαστών με γ-camera

21. Σπινθηρογράφημα φρουρού λεμφαδένα σε Ca-μαστού ή μελάνωμα

22. Σπινθηρογράφημα αιμάτωσης πνευμόνων

23. Σπινθηρογράφημα αιμάτωσης εγκεφάλου με 99mTc-HMPAO

24. Σπινθηρογράφημα βασικών γαγγλίων με 123Ι-Ioflupane (DaTSCAN)

•Για τις εξετάσεις που χρειάζεται ειδική προετοιμασία δίνονται συγκεκριμένες οδηγίες από το Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής.

• Οι εξεταζόμενοι με ιστορικό αλλεργίας δύναται να πραγματοποιήσουν με ασφάλεια τις ανωτέρω εξετάσεις, καθώς τα ραδιοφάρμακα σε αντίθεση με τα ιωδιούχα σκιαγραφικά των ακτινολογικών εξετάσεων πρακτικά δεν προκαλούν αλλεργικά συμβάντα.

• Τα παιδιά δύναται να πραγματοποιούν με ασφάλεια τις αναγκαίες εξετάσεις με τροποποίηση της δόσης του ραδιοφαρμάκου, σύμφωνα με τις διεθνείς οδηγίες.

• Μέγιστο βάρος εξεταζόμενου 180kgr.


Σπινθηρογράφημα αιμάτωσης του Μυοκαρδίου:

• δύναται να ανιχνεύσει τη Στεφανιαία Νόσο (Σ.Ν.) με ευαισθησία 90% και ειδικότητα 87%.

• στην ασταθή στηθάγχη έχει αρνητική προγνωστική αξία (NPV) 94%.

• εμφανίζει την ίδια διαγνωστική αξία και στα δύο φύλα.

• σε αδυναμία άσκησης (π.χ. ηλικιωμένοι, LBBB) η φαρμακολογική φόρτιση είναι ανάλογης διαγνωστικής αξίας της εργομετρικής κόπωσης.

• δύναται να εκτιμήσει τον περιεγχειρητικό κίνδυνο καρδιακού επεισοδίου με αρνητική προγνωστική αξία (NPV) 98,6%.

• σε Καρδιακή Ανεπάρκεια ανιχνεύει τους ασθενείς που θα ωφεληθούν από πιθανή επαναγγείωση με ευαισθησία 98%.

• ενδείκνυται και για αλλεργικούς ασθενείς.


Σπινθηρογράφημα Οστών :

• δύναται να ανιχνεύσει οστικές αλλοιώσεις στο σύνολο του σκελετού με μία σάρωση.

• δύναται να ανιχνεύσει μία οστεοβλαστική εστία με μικρή μεταβολή (5-10%) της πυκνότητας του οστού και προηγείται έτσι χρονικά της κλασικής ακτινογραφίας έως και 6 μήνες.


Σπινθηρογράφημα θυρεοειδούς:

• συμβάλλει καθοριστικά στη διάκριση της διάχυτης υπερλειτουργίας από την καταστροφική θυρεοειδίτιδα.

• δύναται να αποσαφηνίσει την λειτουργία ενός υπερηχογραφικού όζου.

• ανιχνεύει τυχόν υποτροπή σε περίπτωση διαφοροποιημένου Cα-θυρεοειδούς.


Σπινθηρογράφημα παραθυρεοειδών:

• με την τομογραφική τεχνική έχει ευαισθησία 95% στην ανάδειξη υπερλειτουργικού παραθυρεοειδικού ιστού.


Σπινθηρογράφημα εγκεφάλου με DaTSCAN:

• δύναται να διαχωρίσει τον Ιδιοπαθή τρόμο από το Παρκινσονικό σύνδρομο με ευαισθησία 100% και ειδικότητα 98%.

• ανιχνεύει την απώλεια των ντοπαμινεργικών νευρώνων σε πολύ πρώιμο στάδιο της νόσου, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα για έγκαιρη έναρξη της θεραπείας.


Αμεση κυστεογραφία σε παιδιά:

• ανιχνεύει την Κυστεοουρητηρική Παλινδρόμηση (ΚΟΠ) με ευαισθησία 97% και ακρίβεια 98%.

• η ακτινική επιβάρυνση για το παιδί είναι 100 φορές μικρότερη έναντι της ενδοφλέβιας πυελογραφίας (ακτινολογικής μεθόδου).