ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ

Η εταιρία «MediCenter εργαστήριο αναλύσεων τροφίμων και ποτών Α.Ε.» αποτελεί ένα από τα πλέον σύγχρονα και ολοκληρωμένα Εργαστήρια Αναλύσεων στην Ελλάδα, διαπιστευμένο στον ΕΣΥΔ.

Λειτουργεί σύμφωνα με τις αυστηρότερες προδιαγραφές και διενεργεί ένα ευρύ φάσμα εργαστηριακών αναλύσεων σε όλα τα είδη τροφίμων (πρώτες ύλες και τελικά προϊόντα, ζωοτροφών και ποτών.

Παρέχει ένα ολοκληρωμένο φάσμα εργαστηριακών υπηρεσιών σε πελάτες καθώς και την βιομηχανία τροφίμων και τον αγροτικό τομέα.

ΤΡΟΦΙΜΑ

Μικροβιολογικές αναλύσεις

Φυσικοχημικές αναλύσεις

Μυκοτοξίνες

Ιχνοστοιχεία

Βιταμίνες

Αλλεργιογόνα

Φυτοφάρμακα

ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ

Φυσικοχημικές αναλύσεις

Μυκοτοξίνες

Βαρέα Μέταλλα

Έλεγχος ομοιογένειας & επιμόλυνσης

 

ΝΕΡΟ

Μικροβιολογικές αναλύσεις

Φυσικοχημικές αναλύσεις

Άδεια χρήσης νερού για ύδρευση & πόση ζώων

Νερό κολυμβητικής δεξαμενής και θαλάσσης

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Μικροβιολογικές αναλύσεις

Φυσικοχημικές αναλύσεις

Εδαφοδιαγνωστική & Φυλλοδιαγνωστική ανάλυση

Περιττώματα πτηνοτροφικών μονάδων

 

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

Αναλύσεις:

Οξυτήτα

Αριθμός υπεροξειδίων

Συντελεστές απορρόφησης Κ270 και Κ232

ΔΚ