Στο Νεφρολογικό ιατρείο του Medicenter Κορίνθου αναλαμβάνουμε τη διερεύνηση και θεραπευτική αντιμετώπιση παθήσεων των νεφρών όπως επίσης και της αρτηριακής υπέρτασης.

Υπεύθυνος του τμήματος είναι ο νεφρολόγος κ. Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος ειδικευμένος σε παθήσεις των νεφρών και αρτηριακής υπέρτασης.

Νεφρολογικά προβλήματα

 • Οξεία νεφρική ανεπάρκεια

 • Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια

 • Αναιμία της νεφρικής νόσου

 • Διαβητική νεφροπάθεια

 • Σπειραματονεφρίτιδα

 • Λευκωματουρία

 • Αιματουρία

 • Νεφρολιθίαση

 • Λοιμώξεις ουροποιητικού

 • Πολυκυστική νόσος των νεφρών

 • Νεφροπαρεγχυματικές παθήσεις

Αρτηριακή υπέρταση

 • Πρωτοπαθής υπέρταση

 • Υπέρταση της κύησης

 • Ανθεκτική υπέρταση

 • Συγκαλυμμένη υπέρταση

 • Στένωση νεφρικών αρτηριών

 • Νεφραγγειακή υπέρταση

 • Δευτεροπαθής υπέρταση