ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Αγγειολογικό – Αγγειοχειρουργικό Ιατρείο

Κέντρο Φλεβικών Θεραπειών, εξειδικευμένο και άρτια εξοπλισμένο ιατρείο

Στο ιατρείο γίνεται έλεγχος

  • Φλεβικών παθήσεων.
  • Θεραπεία κιρσών με Laser.
  • Σκληροθεραπεία κιρσών – ευρυαγγειών.
  • Αρτηριακών παθήσεων.
  • Θεραπεία ανευρυσμάτων ενδοαυλικά.
  • Θεραπεία στένωσης καρωτίδων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Στο ιατρείο γίνεται:

Έλεγχος και θεραπεία της εν τω βάθει φλεβοθρόμβωσης

Έλεγχος και θεραπεία λεμφοιδήματος και λιποιδήματος

Θεραπεία κιρσών και ευρυαγγειών με τις νεότερες τεχνικές

Ενδαγγειακή αντιμετώπιση πολύπλοκων αορτικών ανευρυσμάτων

Τοποθέτηση αρτηριοφλεβικής φίστουλας (χειρουργικά ή ενδαγγειακά) για αιμοκάθαρση

Θεραπεία στενώσεων της καρωτίδας

Ενδαγγειακή θεραπεία διαβητικού ποδιού και πρόληψη ακρωτηριασμών