ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ

Πλήρως εξοπλισμένη κινητή μονάδα.

Μεταφορές, συνοδεία ιατρικού προσωπικού.

Κάλυψη αγώνων και αθλητικών εκδηλώσεων.

ambulancemedicenter