Το Ιατρείο Μαστού του MEDiCENTER προσφέρει υπηρεσίες τόσο προληπτικού όσο και συμπτωματικού ελέγχου.  Στόχος μας είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού για τον προληπτικό έλεγχο του καρκίνου του μαστού, αλλά και η αποτελεσματική αντιμετώπιση των ασθενών με παθήσεις του μαστού, από τη διάγνωση έως και τη θεραπεία.

Υπεύθυνος του τμήματος μαστού είναι ο Βασίλειος Καλλές MD, MSc, PhD, FEBS Γενικός Χειρουργός / Χειρουργός Μαστού / Μαστολόγος, κάτοχος, κατόπιν εξετάσεων, του Ευρωπαϊκού Διπλώματος Χειρουργικής Μαστού (Fellow of the European Boards of Surgery, Qualification in Breast Surgery).

https://mybreast.gr/

Διαγνωστικές Εξετάσεις Μαστού

  • Προληπτικός έλεγχος μαστών – συμβουλευτική για εξατομικευμένο πρόγραμμα προληπτικού ελέγχου.
  • Αξιολόγηση εξετάσεων και ευρημάτων.
  • Απεικονιστικός έλεγχος (ψηφιακή μαστογραφία, υπερηχογράφημα μαστών, μαγνητική τομογραφία μαστών)
  • Διαδερμική βιοψία υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση.

Κατά την εξέταση σας να προσκομίζετε το ιστορικό σας, τον απεικονιστικό και εργαστηριακό έλεγχο που έχετε κάνει.

Ψηφιακή μαστογραφία

Η μαστογραφία είναι η ακτινογραφία του μαστού που πραγματοποιείται στον μαστογράφο και αποτελεί σήμερα την πιο σημαντική εξέταση προληπτικού ελέγχου ανίχνευσης καρκίνου του μαστού. Οι τελευταίας γενιάς ψηφιακοί μαστογράφοι εξασφαλίζουν καλύτερη εικόνα και με ελάχιστη ακτινοβολία καθιστούν δυνατή την ανίχνευση όγκων μεγέθους λίγων χιλιοστών (2-3 χρόνια πριν κάποια συμπτώματα γίνουν αντιληπτά από γυναίκα ή τον γιατρό της) αλλά και μικροαποτιτανώσεις, ένα εύρημα που πολλές φορές συνδέεται με αρχόμενο μη διηθητικό καρκίνο. Όσο μικρότερο είναι το μέγεθος του ογκιδίου τόσο μεγαλύτερη η πιθανότητα ίασης, καθώς και η πιθανότητα διατήρησης του μαστού.

Το κέντρο μαστού του MEDiCENTER Κορίνθου, ακολουθώντας τις τελευταίες εξελίξεις στον ιατρικό τεχνολογικό εξοπλισμό και σε συνδυασμό με το εξειδικευμένο επιστημονικό του προσωπικό, διεξάγει Ψηφιακή Μαστογραφία υψηλής ευκρίνειας και με ελάχιστη ακτινοβολία. Προσφέρεται επίσης η δυνατότητα χρησιμοποίησης των mammopads, των ειδικών «μαξιλαριών μαστογραφίας» που εξασφαλίζουν ακόμα μεγαλύτερη άνεση και μειώνουν σημαντικά το αίσθημα πόνου κατά τη διάρκεια της εξέτασης.

Υπερηχογράφημα μαστών

Το υπερηχογράφημα μαστών είναι μία γρήγορη, φθηνή, ανώδυνη, απόλυτα ασφαλής εξέταση, η οποία προσφέρει σημαντικές πληροφορίες για την μορφολογία των μαστών καθώς επίσης και των μασχαλιαίων κοιλοτήτων. Το υπερηχογράφημα μαστών ,έχει απόλυτη ένδειξη σε περιπτώσεις γυναικών που ψηλαφούν κάποιο ογκίδιο στον μαστό τους , ή όταν η μαστογραφία έχει αναδείξει την παρουσίας κάποιας μάζας στον μαστό.

Σαν εξέταση προληπτικού ελέγχου, σε γυναίκες ηλικίας άνω των 40 ετών γίνεται συμπληρωματικά όταν έχει προηγηθεί μαστογραφία η οποία απεικονίζει πυκνούς μαστούς. Στις περιπτώσεις αυτές η διαγνωστική αξία της μαστογραφίας είναι σχετικά μικρή αφού ο πυκνός μαστός μπορεί να κρύψει κάποια κακοήθεια. Με την διερεύνηση με υπερήχους, μπορούν να ανιχνευθούν επιπλέον καρκίνοι οι οποίοι διαφορετικά δεν θα ήταν ανιχνεύσιμοι στην μαστογραφία λόγω της αυξημένης πυκνότητας των μαστών.

Σε γυναίκες ηλικίας 20 –  40 ετών το υπερηχογράφημα αποτελεί την μοναδική εξέταση αφού σε αυτές τις ηλικίες οι μαστοί παρουσιάζουν σημαντικά αυξημένη πυκνότητα. Από διάφορες επιστημονικές εταιρείες, προτείνεται ο έλεγχος με υπερηχογράφημα κάθε 2-3 χρόνια , στις ηλικίες αυτές   συμπληρωματικά με την αυτοεξέταση και την κλινική εξέταση από κλινικό ιατρό.

Μαγνητική μαστών

Η μαγνητική μαστογραφία είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική τόσο στη διάγνωση του καρκίνου του μαστού όσο και στις προληπτικές εξετάσεις. Συγκριτικά με τις υπόλοιπες τεχνικές απεικόνισης του μαστού (μαστογραφία και υπερηχογράφημα), η μαγνητική μαστογραφία έχει μεγαλύτερη ευαισθησία στο διηθητικό καρκίνο του μαστού. Τα ποσοστά ευαισθησίας που αναφέρονται στη βιβλιογραφία κυμαίνονται από 89% έως 100% και είναι μεγαλύτερα από αυτά της μαστογραφίας. Ο βαθμός στον οποίο η ευαισθησία της μαστογραφίας και της μαγνητικής μαστογραφίας διαφέρουν στον ίδιο ασθενή, εξαρτάται από την πυκνότητα των μαστών και τον τύπο του καρκίνου. Η ευαισθησία της μαγνητικής μαστογραφίας δεν επηρεάζεται από την πυκνότητα του αδένα και από ουλώδη ιστό έπειτα από χειρουργείο, ακτινοβολία ή παρουσία ενθεμάτων.

Η ευαισθησία της μαγνητικής μαστογραφίας στην ανάδειξη του καρκίνου είναι μεγαλύτερη από εκείνη των άλλων τεχνικών. Συνήθεις περιπτώσεις όπου η συμβολή της μαγνητικής μαστογραφίας είναι σημαντική για τη λήψη αποφάσεων. Η ευαισθησία της μεθόδου στην προεγχειρητική σταδιοποίηση είναι 100%. Είναι η πιο αξιόπιστη μέθοδος για τον υπολογισμό του μεγέθους του όγκου και αναδεικνύει επιπλέον εστίες στο 10%-30% των ασθενών. Αρκετές μελέτες δείχνουν αλλαγή στη διαχείριση σε ποσοστό 20%-30%.   Σε κλινική υποψία καρκίνου του μαστού και αρνητικό μαστογραφικό έλεγχο, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, στο 50% των περιπτώσεων υπάρχουν ευρήματα στη μαγνητική μαστογραφία.