ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ

Στο Καρδιολογικό Τμήμα γίνεται καρδιολογικός έλεγχος με υπέρηχο (triplex) καρδιάς και ηλεκτροκαρδιογράφημα, δοκιμασία κοπώσεως και Holter ρυθμού. Τέλος γίνεται συνταγογράφηση και ρύθμιση υπέρτασης και στεφανιαίας νόσου. Υπεύθυνη ιατρός είναι η κ.

Γεωργία Σούκουλη, Ειδική Καρδιολόγος.