Ένα τμήμα πλήρως εξοπλισμένο με τεχνολογία αιχμής για την καρδιολογική διάγνωση

Το Καρδιολογικό Τμήμα του Medicenter Κορίνθου είναι πλήρως εξοπλισμένο με τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματα που επιτρέπουν μία ολοκληρωμένη καρδιολογική διάγνωση.

Το άριστο επιστημονικό προσωπικό, προσφέρει στον ασθενή αναίμακτη μελέτη της καρδιακής του λειτουργίας και του κυκλοφορικού συστήματος γενικότερα.

Στο καρδιολογικό τμήμα παρέχονται οι παρακάτω εξετάσεις και υπηρεσίες:

  • Hλεκτροκαρδιογράφημα
  • Καρδιολογική εξέταση
  • Holter Ρυθμού/24hr/48hr*
  • Δοκιμασία κοπώσεως σε κυλιόμενο τάπητα
  • Yπερηχογράφημα καρδιάς και αγγείωνΈγχρωμη απεικόνιση ενδοκαρδιακής ροής, αρτηριών και φλεβών
  • Τriplex καρδιάς και αγγείωνΤρισδιάστατη απεικόνιση των καρδιακών δομών και εκτίμηση καρδιακής λειτουργίας

*Oι υπηρεσίες Holter Ρυθμού 24hr/48hr πραγματοποιούνται και κατ΄οίκον.

Υπεύθυνη του καρδιολογικού ιατρείο του MEDiCENTER Κορίνθου είναι η κ. Σούκουλη Γεωργία.