ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ

Στο Medicenter με γνώμονα την καλύτερη δυνατή φροντίδα της υγείας της γυναίκας, λειτουργεί ήδη, το πρώτο και μοναδικό με σχετική άδεια λειτουργίας κυτταρολογικό εργαστήριο στο νομό Κορινθίας, με φυσική παρουσία ιατρού – κυτταρολόγου, διασφαλίζοντας σε μέγιστο βαθμό την αξιοπιστία, ακρίβεια και ταχύτητα παράδοσης των αποτελεσμάτων. Ο στόχος του είναι η υπεύθυνη, συνεπής και έγκαιρη διάγνωση.

 

Συγκεκριμένα παρέχονται:

  • Τεστ Παπανικολάου, εξέταση κολπικού, εξωτραχηλικού και ενδοτραχηλικού εκκρίματος.
  • Τεστ Παπανικολάου υγρής φάσης
  • Τμήμα μοριακής διάγνωσης με PCR του ιού HPV με DNA Test και ταυτοποίησης των ογκογόνων ιών HPV.
  • HPV mRNA Test προσδιορισμού γυναικών με υψηλό κίνδυνο ανάπτυξης σοβαρού βαθμού αλλοιώσεων τραχήλου της μήτρας.
  • Κυτταρολογική εξέταση FNA μαστού.
  • Κυτταρολογική εξέταση υγρών σώματος, όπως ούρων, ασκητικού και πλευριτικού υγρού.
  • Κυτταρολογική εξέταση εκκρίματος θηλής.
  • Κυτταρολογική εξέταση λοιπών εκκρίσεων, επιχρισμάτων και ξεσμάτων.

Πρόληψη και κυτταρολογία

Οι έννοιες πρόληψη και κυτταρολογία είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με δεδομένο πως η πιο σημαντική προληπτική εξέταση στην ιστορία της σύγχρονης ιατρικής είναι κυτταρολογική, το γνωστό Τεστ Παπανικολάου. Το Τεστ Παπανικολάου (Παπ-τεστ) είναι μία προληπτική δοκιμασία ελέγχου που ανιχνεύει με επιτυχία κύτταρα ενδεικτικά καρκίνου του τραχήλου της μήτρας ή κύτταρα που μελλοντικά μπορεί να εξελιχθούν σε καρκινικά.

Στο Κυτταρολογικό Εργαστήριο, πραγματοποιούνται δοκιμασίες συμβατικού test Παπανικολάου αλλά και test Παπανικολάου με κυτταρολογίας υγρής φάσης (best-prep) πού προσφέρει, ακριβέστερα και πιο αξιόπιστα αποτελέσματα. Η δοκιμασία best-prep παρέχει τη δυνατότητα να γίνονται από το ίδιο δείγμα επιπλέον εξετάσεις όπως π.χ. σε περίπτωση διάγνωσης λοίμωξης από τον ιό των κονδυλωμάτων (HPV), τυποποίηση του ιού HPV.

Είναι μία κυτταρολογική εξέταση απλή, σύντομη (η λήψη επιχρισμάτων διαρκεί λιγότερο από 5 λεπτά), ανώδυνη, ακίνδυνη, μικρού κόστους και έχει μεγάλη διαγνωστική ακρίβεια. Pρέπει να γίνεται σε όλο το γυναικείο πληθυσμό περιοδικά, δηλαδή κάθε 1-2 χρόνια μετά την έναρξη της σεξουαλικής ζωής, από την ηλικία των 21-65 ετών. Η λήψη του δείγματος ιδανικά γίνεται περίπου στην μέση του κύκλου της γυναίκας και οπωσδήποτε όχι κατά τη διάρκεια της εμμήνου ρύσεως και να μην έχει προηγηθεί σεξουαλική επαφή ή κολπικές πλύσεις τουλάχιστον για χρονικό διάστημα 24 ωρών πριν τη λήψη του δείγματος για το τεστ Παπανικολάου.