ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Στο MEDI CENTER με γνώμονα την καλύτερη δυνατή φροντίδα της υγείας της γυναίκας, λειτουργεί ήδη, το πρώτο και μοναδικό με σχετική άδεια λειτουργίας κυτταρολογικό εργαστήριο στο νομό Κορινθίας, με φυσική παρουσία ιατρού-κυτταρολόγου, διασφαλιζοντας σε μέγιστο βαθμό την αξιοπιστία, ακρίβεια και ταχύτητα παράδοσης των αποτελεσμάτων.

Συγκεκριμένα παρέχονται:

  • Τεστ Παπανικολάου, εξέταση κολπικού, εξωτραχηλικού και ενδοτραχηλικού εκκρίματος.
  • Τεστ Παπανικολάου υγρής φάσης
  • Τμήμα μοριακής διάγνωσης με PCR του ιού HPV με DNA Test και ταυτοποίησης των ογκογόνων ιών HPV.
  • HPV mRNA test προσδιορισμού γυναικών με υψηλό κίνδυο ανάπτυξης σοβαρού βαθμού αλλοιώσεων τραχήλου της μήτρας.
  • Κυτταρολογική εξέταση FNA μαστού.
  • Κυτταρολογική εξέταση υγρών σώματος, όπως ούρων, ασκιτικού και πλευριτικού υγρού.
  • Κυτταρολογική εξέταση εκκρίματος θηλής.
  • Κυτταρολογική εξέταση λοιπών εκκρίσεων, επιχρισμάτων και ξεσμάτων.