ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ

Στο Νεφρολογικό Τμήμα αναλαμβάνουμε τη διερεύνηση και θεραπευτική αντιμετώπιση παθήσεων των νεφρών όπως επίσης και της αρτηριακής υπέρτασης. Υπεύθυνος του τμήματος είναι ο ιατρός – νεφρολόγος κ. Κωνσταντίνος

Παπαδόπουλος, επιστημονικός υπεύθυνος MXA Rontis HD Hellas.

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ:

Οξεία νεφρική ανεπάρκεια

Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια

Αναιμία της νεφρικής νόσου

Διαβητική νεφροπάθεια

Σπειραματονεφρίτιδα

Λευκωματουρία

Αιματουρία

Νεφρολιθίαση

Λοιμώξεις ουροποιητικού

Πολυκυστική νόσος των νεφρών