Στο Νεφρολογικό ιατρείο του MEDiCENTER Κορίνθου αναλαμβάνουμε τη διερεύνηση και θεραπευτική αντιμετώπιση παθήσεων των νεφρών όπως επίσης και της αρτηριακής υπέρτασης.

Υπεύθυνος του τμήματος είναι ο νεφρολόγος κ. Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος ειδικευμένος σε παθήσεις των νεφρών και αρτηριακής υπέρτασης.

Νεφρολογικά προβλήματα

 • Οξεία νεφρική ανεπάρκεια
 • Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια
 • Αναιμία της νεφρικής νόσου
 • Διαβητική νεφροπάθεια
 • Σπειραματονεφρίτιδα
 • Λευκωματουρία
 • Αιματουρία
 • Νεφρολιθίαση
 • Λοιμώξεις ουροποιητικού
 • Πολυκυστική νόσος των νεφρών
 • Νεφροπαρεγχυματικές παθήσεις

Αρτηριακή υπέρταση

 • Πρωτοπαθής υπέρταση
 • Υπέρταση της κύησης
 • Ανθεκτική υπέρταση
 • Συγκαλυμμένη υπέρταση
 • Στένωση νεφρικών αρτηριών
 • Νεφραγγειακή υπέρταση
 • Δευτεροπαθής υπέρταση