ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Το τμήμα πυρηνικής ιατρικής του MediCenter διαθέτει σύγχρονη νέα γ’ camera 2 κεφαλών μεταβλητής γωνίας, με δυνατότητα να ολοκληρώνει στο μισό χρόνο το πρωτόκολλο της εξέτασης

Το Σπινθηρογράφημα Αιμάτωσης του Μυοκαρδίου:

Δύναται να ανιχνεύσει τη Στεφανιαία Νόσο με ευαισθησία 90% και ειδκότητα 87%

Στην ασταθή στηθάγχη έχει αρνητική προγνωστική αξία (NPV) 94%

Εμφανίζει ίδια διαγνωστική αξία και στα δύο φύλα

Η φαρμακολογική φόρτιση είναι ανάλογης διαγνωστικής αξίας της εργομετρικής κόπωσης

Δύναται να εκτιμήσει τον περιεγχειρητικό κίνδυνο καρδιακού επεισοδίου με αρνητική προγνωστική αξία (NPV) 98,6%

Σε Καρδιακή Ανεπάρκεια ανιχνεύει τους ασθενείς που θα οφεληθούν από πιθανή επαναγγείωση με ευαισθησία 98%

Ενδείκνυται και για αλλεργικούς ασθενείς.

Το Σπινθηρογράφημα Οστών:

Δύναται να ανιχνεύσει οστικές αλλοιώσεις στο σύνολο του σκελετού σε μία σάρωση

Δύναται να ανιχνεύσει οστεοβλαστική εστία μικρής μεταβολής (5-10%) της πυκνότητας του οστού.

Το Σπινθηρογράφημα Θυροειδούς

Το Σπινθηρογράφημα Παραθυρεοειδών

Το Σπινθηρογράφημα Εγκεφάλου με DaTSCAN

Διαχωρίζει τον ιδιοπαθή τρόμο από Παρκινσονικό Σύνδρομο με ευαισθησία 100% και 98% ειδικότητα

Ανιχνεύει την απώλεια των ντοπαμινεργικών νευρώνων σε πολύ πρώιμο στάδιο της νόσου.

Η Άμεση Κυστεογραφία στα παιδιά

Ανιχνεύει την Κυστεοουρητική Παλινδρόμηση (ΚΟΠ) με 97% ευαισθησία και 98% ειδικότητα.

Η ακτινκή επιβάρυνση για τα παιδιά είναι 100 φορές μικρότερη έναντι της ακτινολογικής μεθόδου.

piriniki