Το MEDICENTER δραστηριοποιείται δυναμικά στο χώρο της υγείας με εξειδίκευση στη Διάγνωση και Έρευνα.

Περιλαμβάνει πολλαπλά Διαγνωστικά Τμήματα όλων των ιατρικών ειδικοτήτων, και αποτελεί σήμερα τον ευρύτερο ανεπτυγμένο ιδιωτικό φορέα παροχής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Περίθαλψης στην Κόρινθο καθώς και στην ευρύτερη περιοχή της Πελοποννήσου.

To MEDICENTER, επενδύει τα τελευταία χρόνια, σημαντικά ποσά σε άρτιο και σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό. Διαθέτει μηχανήματα τελευταίας γενιάς, καθώς και άρτια εκπαιδευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, το οποίο επανεκπαιδεύεται σε τακτά χρονικά διαστήματα (Continuous Medical Education), έτσι ώστε να καλύπτει τις ανάγκες της συνεχούς ανταγωνιστικής αγορά