Το Τμήμα Βιοπαθολογίας του MEDiCENTER Κορίνθου και Νεμέας, ιδρύθηκε με σκοπό την πληρέστερη και αποτελεσματικότερη προσφορά υπηρεσιών στον στελεχώνεται από τους έμπειρους Ιατρούς- βιοπαθολόγους  κ. Βύρλα Αναστασία και κ. Τσιάνου Ελένη με σκοπό την παροχή υπηρεσιών με το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ποιότητας, αλλά και ταχύτητας. Το εργαστήριο μας είναι το πρώτο σε επισκεψιμότητα στον νομό και παρέχει, αξιόπιστα αποτελέσματα, με εγκυρότητα και εκμηδένιση σφαλμάτων λόγω του εσωτερικού και εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου.

Το εργαστήριο βιοπαθολογίας περιλαμβάνει τα τμήματα:

 • Αιματολογικό
 • Βιοχημικό
 • Μικροβιολογικό (καλλιέργειες οποιουδήποτε βιολογικού υγρού και εντοπισμός περιεχομένων σε αυτό μικροοργανισμών )
 • Ανοσολογικό
 • Ορμονολογικό
 • Καρκινικών Δεικτών
 • Αλλεργιολογικό
 • Ηλεκτροφορήσεων
 • Προγεννητικού ελέγχου
 • Μοριακής βιολογίας
 • Αιμοληψία κατ’οίκον (σε περιπτώσεις ατόμων που αδυνατούν να προσέλθουν στα εργαστήριά μας ή επιθυμούν να κάνουν τις εξετάσεις τους στον χώρο τους χωρίς μετακίνηση και αναμονή προσφέρουμε τη δυνατότητα κατ’ οίκον αιμοληψίας και λήψης καλλιέργειας.

Λαμβάνουμε όλα τα μέτρα με σκοπό την πρόληψη διάδοσης λοιμώξεων και προστασίας ασθενών και προσωπικού.

Όλες οι εξετάσεις διενεργούνται με τα αυστηρότερα μέτρα προστασίας. Γίνεται συνεχής απολύμανση όλων των χώρων μας.

Παρέχουμε τη δυνατότητα ηλεκτρονικής αποστολής των αποτελεσμάτων τηρώντας πάντα την προστασία προσωπικών δεδομένων των ασθενών μας.

Εξετάσεις ρουτίνας ή πιο εξειδικευμένες, ακόμη και σπάνιες, πραγματοποιούνται στο εργαστήριο μας, ενώ με την πλήρη αυτοματοποίηση πετύχαμε:

Τα εργαστήριο του MEDiCENTER Κορίνθου και Νεμέας καθημερινά προσφέρουν έγκυρα, αξιόπιστα και πιστοποιημένα αποτελέσματα, σύμφωνα με κανονισμούς προτύπων, όπως πιστοποίηση ISO 15189:2012. Κινείται σύμφωνα με κατευθυντήριες οδηγίες του ΕΣΥΔ και τις ισχύουσες θεσμικές νομοθετικές διατάξεις. Επίσης χρησιμοποιεί και εφαρμόζει συστήματα ποιότητας για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών όπως ISO 9001:2015.