Στο καρδιολογικό τμήμα του Medicenter Κορίνθου γίνεται καρδιολογικός έλεγχος με υπέρηχο (triplex) καρδιάς και ηλεκτροκαρδιογράφημα και δοκιμασία κοπώσεως.
Τέλος γίνεται παρακολούθηση και ρύθμιση υπέρτασης, στεφανιαίας νόσου και προ εγχειρητικός έλεγχος.

Υπεύθυνη ιατρός είναι η κ. Σούκουλη Γεωργία, Ειδική Καρδιολόγος